Rostex Super

Sabbtorkande rostskyddsgrundfärg som innehåller specialbindemedel. Innehåller inga bly- eller kromatpigment.

PolishHygenicCertification Avainlippu_NEW

Rostex Super

Sabbtorkande rostskyddsgrundfärg som innehåller specialbindemedel. Innehåller inga bly- eller kromatpigment.

  • 805
  • 10 m²/l
  • 10 m²/l
  • 24 h
  • 0.5 h

Glans

  • Matt

Beskrivning

Sabbtorkande rostskyddsgrundfärg som innehåller specialbindemedel. Innehåller inga bly- eller kromatpigment.


Produktegenskaper

För grundmålning av stålytor, förzinkade ytor och uppruggade aluminiumytor som blir utsatta för större belastning än normalt på objekt där vidhäftningen eller torknings-hastigheten hos en vanlig alkydfärg inte är tillräcklig. Lämpar sig även för koppar, mässing och rostfritt stål, för ståltunnplåt som belagts med PURAL, POLYESTER eller AKRYL samt för föråldrad PVC-belagd ståltunnplåt. Kan användas som grundfärg för både alkydfärger (t.ex. Miranol, Unica, Panssarimaali) och vattenburna färger (t.ex. Panssari Akva). Endast för yrkesbruk.


Rekommenderat användningsområde

Plåttak, vattenrännor, stuprör, skyddsplåtar, brandstegar, räcken, flaggstänger, pisk- och torkställ, båtar o.a. metallkonstruktioner.


Täckförmåga

ca 10 m²/l (40 μm torrfilm)


Appliceringsmetod

pensel, spruta


Appliceringsförhållanden

Ytan skall vara torr och varmare än luften omkring, temperaturen minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten lägre än 80 %. Under dessa förhållanden fördröjs torkningen avsevärt och tiden för övermålningsbarhet förlängs. Ytans temperatur får inte överstiga +40 °C för att lösningsmedlet inte ska avdunsta för snabbt, för att det inte ska uppstå porer i den målade ytan, för att vidhäftningen inte ska försämras, för att blåsor inte ska bildas osv. Planera målningsarbetet så att du hinner utföra täckmålningen senast efter fyra dagar. Vid lägre temperatur och/eller vid ökad fuktighet förlängs tiden till övermålningsbarhet (se tabell). Om täckmålning sker först efter angiven tid, skall grundfärgen slipas lätt och ytan tvättas med Panssaripesu (Plåttvätt).


Förberedelse av ytan

Omålade ytor: Avlägsna eventuell vitrost/rost från ytan genom slipning eller stålborstning, stålytor till rengöringsgrad St 2. Avlägsna vattenlösliga skyddsämnen mot vitrost, smuts, vattenlösliga salter, fett och olja med Panssaripesu-tvättmedel (Plåttvätt) och borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Rugga upp släta aluminiumytor. Målning av ett nytt förzinkat plåttak rekommenderas tidigast efter en vinter. Vidhäftningen blir bäst på en förzinkad yta som redan blivit matt p.g.a. väderleksförhållanden eller som ruggats upp mekaniskt eller kemiskt. Målade ytor: Avlägsna lossnande färg och eventuell rost genom skrapning eller stålborstning till rengöringsgrad St 2. Slipa skarven mellan den rengjorda delen och det fasta färgskiktet. Tvätta ytan med Panssaripesu-tvättmedel (Plåttvätt) och borste, skölj noggrant med vatten och låt torka.


Målning

Första strykningen:

Rör om Rostex Super noggrant före bruk. Applicera färgen helst med pensel eller spruta. Vid engångsapplicering ska en torrfilmstjocklek på 40−60 μm eftersträvas. Rostex Super kan täckmålas med t.ex. vattenburen Panssari Akva eller lösningsmedelsburen Panssarimaali.


Rengöring av verktyg

Tvätta arbetsredskapen med Förtunning 1120 eller med Tikkurilas Pensselipesu (Penseltvätt).


Underhållsinstruktioner

Den målade ytan ska hanteras varsamt, eftersom ytan uppnår sin slutliga hårdhet och hållfasthet efter ca 4 veckor under normala förhållanden. En kort tid efter behandlingen kan ytan rengöras lätt med en mjuk borste, en lätt fuktad rengöringsduk eller med mopp. Tidigast 1 månad efter målningen kan en nedsmutsad yta rengöras med Tikkurilas Huoltopesu (Vårdtvätt) (1 del Huoltopesu till 10 delar vatten). Ta bort fläckar och rengör mycket smutsiga ytor med en starkare Huoltopesu-lösning (1:1). Skölj ytorna efter tvätt och låt torka.


VOC

(cat A/i) 500g/l(2010) Rostex Super innehåller VOC max. 500 g/l.


Utmärkt vidhäftning

Rostex Super har mycket god vidhäftningsförmåga. En primer ger bästa möjliga vidhäftning och hållbarhet även under hårda väderförhållanden. Rostex Super innehåller inga bly- eller kromatpigment.

Product usp1consumer_img
sheet metal roof

Torkar snabbt

Under optimala förhållanden kan Rostex Super beläggas med lösningsmedelsburen Panssarimaali efter bara 2–4 timmar. Övermålning med vattenburen Panssari Akva kan göras dagen efter.

Product usp2consumer_img
sheet metal roof

Applicera med pensel eller spruta

Applicera Rostex Super med pensel eller spruta. Använd helst en pensel med kraftig borst. Täckfärgen kan vara antingen en vattenburen eller lösningsmedelsburen plåttaksfärg.

Product usp3consumer_img
sheet metal roof
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv