Rubber

Elastisk tjockfilmstakfärg.

  • Förlänger livstiden på taket.
  • Elastisk
  • Enkel och säker att använda
  • 858
  • 2.5 m²/l
  • 3.5 m²/l
  • 4 h
  • 2 h

Glans

  • Matt

Beskrivning

Elastisk tjockfilmstakfärg.


Produktegenskaper

Rubber är en vattenburen tjockfilmstakfärg som är mycket elastisk och särskilt lämplig för äldre tak grundade med Eternit Primer. Rubber är en fast och väderbeständig ytbehandling. Finns i både brytbara baser och fabriksförberedda nyanser.


Rekommenderat användningsområde

Rubber är lämpligt att applicera på betong, bitumen och fibercement som har grundats med Eternit Primer. Rubber är inte lämplig för användning på taktegel eller naturskiffer.


Täckförmåga

2,5 – 3,5 m²/l (2 strykningar) Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Förvaring

Förvara på en sval plats, skyddad från frost i tätt slutna originalbehållare och utom räckhåll för barn.


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Tak som ska målas bör rengöras ordentligt med högtryckstvätt och Iso A-Clean.


Målning

Första strykningen:

För att säkerställa en optimal skikttjocklek bör du måla i två skikt. Tillåt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Rengöring av verktyg

Rengör verktygen med hjälp av vatten och rengöringsmedel.


Underhållsinstruktioner

För att hålla taket rent och fint rekommenderas att rengöra tak belagda med Rubber med Iso A-Clean vartannat år.


VOC

Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter. VOC: Max. 40 g/l (Kat. A/c)


Förlänger livstiden på taket.

Bildar en mycket elastisk och väderbeständig yta.

Product usp1prof_img
Master solution

Elastisk

Ytbehandling som kan appliceras i tjocka skikt.

Product usp2prof_img
Master solution

Enkel och säker att använda

Vattenburen och låg VOC-halt.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv