RustConverter

Vattenburen metallprimer för rostiga områden. RustConverter kapslar in rosten och förhindrar att den sprids.

Avainlippu
  • Långvarig effekt
  • Aktivt skydd
  • Vattenburen lösning
  • 858
  • 10 m²/l
  • 20 m²/l
  • 4 h
  • 0.5 h
Beskrivning

Vattenburen metallprimer för rostiga områden. RustConverter kapslar in rosten och förhindrar att den sprids.


Produktegenskaper

Lämplig för rostiga ytor av järn och järnlegeringar. Används endast på rost. Måste beläggas med Metal Primer WB eller Isoxyde.


Rekommenderat användningsområde

Rostiga ytor.


Täckförmåga

10 m²/l


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 %.


Förberedelse av ytan

Ta bort lös rost med en stålborste, skrapa eller liknande och rengör ytan från fett och smuts. Du rekommenderas att använda högt tryck och Tikkurila Panssaripesu.


Målning

Första strykningen:

Rör om RustConverter ordentligt före användning. Applicera med en pensel, roller eller airless-spruta (munstycken 19–21, 180–200 bar). Använd outspädd. Ofta räcker en behandling, men ibland krävs flera skikt för att säkerställa att området är helt täckt. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla. RustConverter måste beläggas med Metal Primer WB eller Isoxyde för att uppnå korrosionsskydd.


VOC

(kat. A/i) 140 g/l (2010). RustConverter innehåller VOC max. 140 g/l.


Långvarig effekt

RustConverter gör ytan mer motståndskraftig mot fukt och skyddar även mot ytterligare korrosion.

Product usp1prof_img
Master solution

Aktivt skydd

RustConverter är en blå, grumlig vätska som reagerar kemiskt med rost och bildar en svart, stabil yta.

Product usp2prof_img
Master solution

Vattenburen lösning

RustConverter är en helt vattenburen lösning för metallytor. Ytan bör beläggas med vattenburen täckfärg Isoxyde eller Metal Primer WB för att få korrosionsskydd.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv