Supi Saunasuoja

nyanserbart akrylskyddsmedel.

M1
Avainlippu
Polish Hygenic Certification
  • Kulören på bastun gör skillnad
  • En säker M1-kategoriserad produkt
  • Skydd för olika ytor
  • 805
  • 8 m²/l
  • 12 m²/l
  • 3 h
  • 0.5 h

Glans

  • Halvmatt

Beskrivning

nyanserbart akrylskyddsmedel.


Produktegenskaper

För ytbehandling av fuktiga utrymmen inomhus. Bildar en smuts- och vattenavvisande ytbeläggning. Innehåller ett mögelmedel som skyddar den behandlade ytan. Lämplig för behandling av trä, träfiberpanel och betongytor. Inte lämplig för behandling av bastulavar.


Rekommenderat användningsområde

Speciellt lämplig för väggar och tak i ång-, tvätt- och omklädningsrum.


Kulören på bastun gör skillnad

Supi Saunasuoja (Sauna Finish) är en nyanserbar finish för träväggar och tak i fuktiga rum. Finishen innehåller mögelmedel. Det kan brytas enligt färgkartorna Pro Gray, Interior Wood Stains and Lacquers och Valtti.

Product usp1consumer_img
sauna

En säker M1-kategoriserad produkt

Supi bastuprodukter hör till bästa M1-utsläppsklassen för byggnadsmaterial. Inga skadliga ämnen släpps ut från produkten till inomhusluften.

Product usp2consumer_img
sauna

Skydd för olika ytor

Supi Saunasuoja (Sauna Finish) är idealisk för behandling av trä, träfiberpanel och betongytor, men är inte lämplig för behandling av bastulavar.

Product usp3consumer_img
sauna
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv