Temafloor 3000

En lösningsmedelsfri epoxibaserad beläggning. Beläggningen görs genom att tillsätta sand i Temafloor P300.

CE

Temafloor 3000

En lösningsmedelsfri epoxibaserad beläggning. Beläggningen görs genom att tillsätta sand i Temafloor P300.

Slutför

  • Högblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri epoxibaserad beläggning. Beläggningen görs genom att tillsätta sand i Temafloor P300.


Produktegenskaper

• Utmärkt nötningsbeständighet. • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. Separat tabell över kemikalieresistens finns att tillgå. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC våt värme. Tål inte abrupta, stora eller upprepade temperaturförändringar. • Självutjämnande. Kan användas på golv med en lutning på max 5 %. • Temafloor Flex härdare gör den målade ytan flexibel och därmed mer resistent mot sprickbildning i betong och förbättrar stöttåligheten.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betonggolv som utsätts för kraftig mekanisk och kemisk belastning i industrianläggningar, lager och verkstäder; t.ex. process- eller pappersmaskinenheter, korridorer och andra golv som utsätts för höga punktbelastningar.


Täckförmåga

För ett plant underlag: 1 mm skikt: 1 liter färdigblandning / m². 2 mm lager: 2 liter färdigblandning / m². 4 mm lager: 4 liter färdigblandning / m². Praktisk täckning beror på underlagets jämnhet.


Appliceringsförhållanden

Betongens relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Den omgivande luftens, ytans eller beläggningens temperatur bör inte sjunka under + 15 ° C under applicering eller torkning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%. Notera! Det finns en naturlig tendens hos denna beläggning att krita, missfärgas eller gula ojämnt. Vi rekommenderar att du använder polyuretanbeläggning när det finns höga estetiska krav på färgutseende.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av slipning med elverktyg eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Slipa bort det gamla flagnande färgskiktet. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.


Målning

Första strykningen:

Justerbar eller stålspackel eller spikrulle.


Rengöring av verktyg

Thinner 006 1029 or 006 1031.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 3000: max. VOC < 500 g/l


Självutjämnande epoxibeläggning

Temafloor 3000 görs genom att tillföra sand till Temafloor P 300. Temafloor 3000 tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industri- och lageranläggningar.

Product usp1prof_img
Paper Factory

Det bredaste utbudet av kulörer på marknaden

Ett brett utbud av kulörer finns tillgängliga för Temafloor 3000 kombinerat med utmärkt nötningsbeständighet.

Product usp2prof_img
Production facility
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv