Temafloor 401

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.

CE

Temafloor 401

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.


Produktegenskaper

• En klarplast med låg viskositet som används som bindemedel i Temafloor 4000 spackel.


Täckförmåga

För platt underlag: 1 mm skikt: 1 liter färdigblandning per m² 5 mm skikt: 5 liter färdigblandning per m². Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets jämnhet.


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Epoxi har en naturlig tendens att krita, missfärga eller gulna ojämnt. Vi rekommenderar att man använder en polyuretanbaserad täckfärg när det ställs höga estetiska krav på kulörens utseende.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning eller vakuumblästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 401: max. VOC < 500 g/l


Lösningsmedelsfritt epoxibindemedel för slipning och ESD-beläggning

Temafloor 401 används mest som ett bindemedel med låg viskositet i Temafloor 4000 beläggning. Lacken kan även användas som bindemedel för Temafloor 4000 ESD beläggning.

Product usp1prof_img
Food Facilities

Kan användas som injektions lack

Temafloor 401 låga viskositet gör det möjligt att spruta den på betong för att fylla igen sprickor.

Product usp2prof_img
Evens out small cracks in concrete
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv