Temafloor 401

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.

CE

Temafloor 401

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.


Produktegenskaper

• En klarplast med låg viskositet som används som bindemedel i Temafloor 4000 spackel.


Täckförmåga

För platt underlag: 1 mm skikt: 1 liter färdigblandning per m² 5 mm skikt: 5 liter färdigblandning per m². Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets jämnhet.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 401: max. VOC < 500 g/l


Lösningsmedelsfritt epoxibindemedel för slipning och ESD-beläggning

Temafloor 401 används mest som ett bindemedel med låg viskositet i Temafloor 4000 beläggning. Lacken kan även användas som bindemedel för Temafloor 4000 ESD beläggning.

Product usp1prof_img
Food Facilities

Kan användas som injektions lack

Temafloor 401 låga viskositet gör det möjligt att spruta den på betong för att fylla igen sprickor.

Product usp2prof_img
Evens out small cracks in concrete
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv