Temafloor 402M

En tvåkomponents lösningsmedelsfri, epoxiklarplast, M1-certifierad

M1
CE
Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri, epoxiklarplast, M1-certifierad


Produktegenskaper

Lämplig för Dammbindning och grundmålning av nya och gamla betonggolv under Temafloor-beläggningar. Fylld med sand är den även lämplig att laga betonggolv.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Primer 5–8 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsmetod

rubber trowel, roller


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029


VOC

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 402M: max. VOC < 500 g/l


Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv