Temafloor AC501

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylbaserat bindemedel med låg viskositet.

CE

Temafloor AC501

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylbaserat bindemedel med låg viskositet.

Glans

  • Halvblank

Beskrivning

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylbaserat bindemedel med låg viskositet.


Produktegenskaper

• Används som bindemedel för Temafloor AC akrylbaserat slipspackel. • Lämpligt att användas som självutjämnande beläggning och som bindemedel för färgat spackel. • Blandad med sand är den även lämplig för att laga betonggolv. • Härdar snabbt, även vid låga temperaturer.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för golv i kommersiella byggnader, lager, laboratorier, kök på institutioner samt livsmedelsindustrin.


Täckförmåga

För ett plant underlag: 2 mm skikt: 2 liter färdigblandningl per m² och 6 mm skikt: 6 liter färdigblandning per m². Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets jämnhet.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 006 1400.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor AC 501: max. VOC < 500 g/l.


Snabb och kostnadseffektiv produkt

Tack vare produktens härdningsmekanism torkar golvet snabbt och kan belastas redan två timmar efter påförandet. På grund av de torkar så snabbt är Temafloor AC-beläggningssystemen speciellt lämpliga för lokaler där den tillgängliga arbetstiden är begränsad, såsom i industriella produktionsanläggningar. Alla Temafloor AC-produkter kan appliceras vid låga temperaturer.

Product usp1prof_img
Cheese Production
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv