Temafloor AC602 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad topplack.

CE

Temafloor AC602 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad topplack.

Glans

  • Halvmatt

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri akrylbaserad topplack.


Produktegenskaper

• Används som topplack för Temafloor AC502 • Bildar en elastisk och hållbar yta. • Gulnar ej. • Härdar vid låga temperaturer.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för golv i verkstäder, lagerbyggnader, kylrum för livsmedelsindustrin, parkeringshus, lastramper och terrasser.


Täckförmåga

Sträckförmågan är i genomsnitt: 1,3–1,4 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 006 1400.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor AC602 Clear: max. VOC < 500 g/l


Snabb och kostnadseffektiv produkt

Tack vare produktens härdningsmekanism torkar golvet snabbt och kan belastas redan två timmar efter påförandet. På grund av de torkar så snabbt är Temafloor AC-beläggningssystemen speciellt lämpliga för lokaler där den tillgängliga arbetstiden är begränsad, såsom i industriella produktionsanläggningar. Alla Temafloor AC-produkter kan appliceras vid låga temperaturer.

Product usp1prof_img
Stadium with surface lacqour
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv