Temafloor Fluat

Ett kristallint vattenlösligt kiselfluoridhaltigt impregneringsmedel för betonggolv.

Temafloor Fluat

Ett kristallint vattenlösligt kiselfluoridhaltigt impregneringsmedel för betonggolv.

Beskrivning

Ett kristallint vattenlösligt kiselfluoridhaltigt impregneringsmedel för betonggolv.


Produktegenskaper

• Lämplig för dammbindning och ytskikts-förstärkning av ofärdiga, gamla och nya betonggolv. • Reagerar med kalciumkarbonatet i betongytan. Bildar ingen film. Kan beläggas med Temafloor-ytbehandlingar och -golvbeläggningar vid behov.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för t.ex. lager och flervånings garage.


Täckförmåga

Förpackning 25 kg / Golvyta 150 m²: 1: a behandling: Temafloor Fluat 9 kg + vatten 65 liter. 2: a behandlingen: Temafloor Fluat 16 kg + vatten 65 liter. Täckningen beror på substratets porositet


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning

Första strykningen:

Häll lösningen över den rena ytan och applicera den med pensel eller spatel så att hela ytan är täckt. Låt lösningen ligga på ytan i minst 3 timmar genom att borsta ytan samtidigt. Efter behandlingen skölj ytan med mycket vatten. Låt ytan torka minst en dag före följande behandling. Den andra behandlingen utförs på samma sätt som den första behandlingen. Skölj ytan efter behandling med mycket vatten och borsta kraftigt. Låt inte ytan torka före sköljningen. Otillräcklig sköljning och borstning kan orsaka ett dammigt lager av oreagerat tillsatsmedel på golvet. Golvet är klart för användning omedelbart när ytan har torkat.


VOC

Innehåller inte flyktiga organiska föreningar.


Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv