Temafloor PU Flex

En lösningsmedelsfri, flexibel tvåkomponents polyuretanfärg.

M1
CE
  • Töjbar 180 %
  • Extremt låg VOC-halt

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri, flexibel tvåkomponents polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• Töjbar 180 % (7 dagar). • Ingen krympning eller sprickbildning av beläggningens yta. • Extremt låg VOC-halt. • Vattenfast beläggning för nya och gamla betonggolv som utsätts för måttlig mekanisk och kemisk belastning. • Mycket god slagtålighet. • Självutjämnande, ska appliceras med en sågtandad spackel eller stålspackel. • M1-klassifiserad


Rekommenderat användningsområde

• Typiskt användningsområde t.ex. luftkonditioneringsrum.


Täckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod. Filmtjocklek 1 mm sträckförmåga ca 1 liter/m²


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1061.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU Flex: max. VOC < 500 g/l


Töjbar 180 %

Denna polyuretanfärg har utmärkta elastiska egenskaper och en töjbarhet på 180 % (7 dagar). Som en självutjämnande beläggning kan den lätt appliceras med en sågtandad spatel eller stålspatel utan problem med krympning eller sprickbildning.

Product usp1prof_img
Elongation at break 180%

Extremt låg VOC-halt

Den stora fördelen är att det är en lösningsmedelsfri produkt med en VOC-halt på mindre än 10 g/l. Den är M1-godkänd och avger därmed extremt låga nivåer av föreningar till atmosfären.

Product usp2prof_img
Extremely low VOC-content
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv