Temafloor PU Flex

En lösningsmedelsfri, flexibel tvåkomponents polyuretanfärg.

M1 CE

Temafloor PU Flex

En lösningsmedelsfri, flexibel tvåkomponents polyuretanfärg.

Slutför

  • Högblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri, flexibel tvåkomponents polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• Töjbar 180 % (7 dagar). • Ingen krympning eller sprickbildning av beläggningens yta. • Extremt låg VOC-halt. • Vattenfast beläggning för nya och gamla betonggolv som utsätts för måttlig mekanisk och kemisk belastning. • Mycket god slagtålighet. • Självutjämnande, ska appliceras med en sågtandad spackel eller stålspackel. • M1-klassifiserad


Rekommenderat användningsområde

• Typiskt användningsområde t.ex. luftkonditioneringsrum.


Täckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod. Filmtjocklek 1 mm sträckförmåga ca 1 liter/m²


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 70 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1061.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU Flex: max. VOC < 500 g/l


Töjbar 180 %

Denna polyuretanfärg har utmärkta elastiska egenskaper och en töjbarhet på 180 % (7 dagar). Som en självutjämnande beläggning kan den lätt appliceras med en sågtandad spatel eller stålspatel utan problem med krympning eller sprickbildning.

Product usp1prof_img
Elongation at break 180%

Extremt låg VOC-halt

Den stora fördelen är att det är en lösningsmedelsfri produkt med en VOC-halt på mindre än 10 g/l. Den är M1-godkänd och avger därmed extremt låga nivåer av föreningar till atmosfären.

Product usp2prof_img
Extremely low VOC-content
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv