Temafloor PU-UV

En tvåkomponents flexibel och vattentålig polyuretanfärg med hög torrhalt.

CE

Temafloor PU-UV

En tvåkomponents flexibel och vattentålig polyuretanfärg med hög torrhalt.

Beskrivning

En tvåkomponents flexibel och vattentålig polyuretanfärg med hög torrhalt.


Produktegenskaper

• Utmärkt UV-beständighet. • Ljuddämpande. • Tål mekanisk och kemisk belastning. • Självutjämnande, ska appliceras med en sågtandad spackel eller stålspackel.


Rekommenderat användningsområde

• Avsedd för användning som UV-beständig täckfärg på Temafloor PU-golv i parkeringsdäck och andra områden som utsätts för direkt solljus.


Täckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod. Filmtjocklek 0,3 mm sträckförmåga ca 2,7 m²/liter, och filmtjocklek 1,0 mm sträckförmåga ca 0,9 m²/liter.


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 70 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Tidigare målade ytor: Slipa ytan. Avlägsna damm och lösa partiklar från golvet. Avlägsna allt fett, olja, och andra orenheter med hjälp av rengöringsmedel.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1061.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU-UV: max. VOC < 500 g/l


Utmärkt UV-beständighet

Temafloor PU-UV är en polyuretanfärg som har utmärkt UV-motstånd och motstår mekaniska och kemiska påfrestningar.

Product usp1prof_img
Stadium

Ljuddämpande, krymper inte och spricker inte

Temafloor PU-UV är en självutjämnande färg och bildar en fogfri, slät yta. Beläggningen används mest för t.ex. parkeringshus, gångbanor och andra områden som utsätts för nötning och direkt solljus.

Product usp2prof_img
Walkway
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv