GrafoTherm – kondenshindrande ytbehandling

Grafotherm anti-condensation

GrafoTherm är en enkomponents vattenburen, kondenshindrande ytbehandling för takplåt, stålkonstruktioner och andra metallytor där kondens förekommer. Precis som BioRid består GrafoTherm av miljontals mikroporer i storlekarna 0,1–100 mikrometer. De skapar en porös textur med flera skikt som har utmärkt fuktabsorptionskapacitet.

Avdunstning sker snabbare än med vanliga ytbehandlingar tack vare mikroporstrukturen som bryter vattnets ytspänning och fördelar fukten jämnt.

Applicering av GrafoTherm

Andra egenskaper

Värmeisolering (λ = 0,085 W/mK) och ljuddämpning är andra viktiga egenskaper hos GrafoTherm. Ytbehandlingen bildar ett förhållandevis tjockt lager som dämpar hastiga förändringar i yttemperaturen. Det innebär att yttemperaturen i t.ex. stålprofiler på taket inte sjunker så snabbt under daggpunkten på natten. Under varma sommardagar isolerar det också ytor och håller dem svalare.

Applicering

Typiska användningsområden för GrafoTherm är lagerlokaler och parkeringshus, ventilationskanaler, vattenverk och andra produktionsanläggningar, sportarenor, invändiga ytor i vindkraftverk, havscontainrar, tåg- och godsvagnar, ladugårdar osv. Bäst resultat med GrafoTherm uppnås med sprutmålning, men den kan även appliceras med pensel eller roller.

Det finns en specialversion för sprutmålning i produktionslinjer – GrafoTherm Line.

Produktnamn

Sträckförmåga 

Teoretisk täckförmåga

Vattenabsorption 

Appliceringsmetoder

Kulör

GrafoTherm 

1,1 kg/l

1,1-1,8 m2/l

ca 350g/m2 vatten, 900 g/m2 våtfärgsmängd (NF P 15-203-1)

Högtrycksspruta, pensel eller roller

Vit och grå

GrafoTherm Line 

1,05 kg/l

0,9-1,8 m2/l

ca 370 g/m2 vatten, 600 g/m2 våtfärgsmängd (NF P 15-203-1)

ca 650 g/m2 vatten, 1200 g/m2 våtfärgsmångd (NF P 15-203-1)

Konventionell sprutmålning eller gipssprutpistol

Vit och grå

 

 

Se hur GrafoTherm fungerar

Exempel på GrafoTherms skyddsprincip

På bilderna kan du se kondenscykeln som uppstår i en oisolerad byggnad med ett tak tillverkat delvis med GrafoTherm-behandlade stålplåtar och delvis med obehandlade stålplåtar.

Exemplet visar en vanlig dag tidigt på våren eller sent på hösten.

Fas 1 – Kväll

Solen går ner och utomhustemperaturen faller snabbt. Takets temperatur når snart daggpunkten och kondens börjar bildas på den obehandlade delen av taket.

GrafoTherm-ytbehandlingen isolerar och minskar skillnaden mellan stålplåtarna
och luften. Därför bildas ingen kondens på den delen av taket.

GrafoTherm kväll

Fas 2 – Natt

Under kalla nätter med klar himmel kan temperaturen i ett ståltak vara betydligt lägre än i utomhusluften. Det beror på den långvågiga värmestrålningen från taket ut i atmosfären.

Nu bildas kraftig kondens på den obehandlade ytan och det börjar droppa vatten. Kondens uppstår också på stålytan under GrafoTherm-ytbehandlingen. Kondens kan dock inte bildas på ytan av GrafoTherm-ytbehandlingen.

Mikroporerna i GrafoTherm-ytbehandlingen absorberar fukten och fördelar den över hela ytan, där den lagras tillfälligt och avdunstar om förhållandena förändras.

GrafoTherm natt

Fas 3 – Morgon

Solen går upp och utomhusluften värms upp. Snart överstiger temperaturen i ståltaket daggpunkten. Den obehandlade stålytan slutar gradvis att droppa vatten och torkar.

GrafoTherm-ytbehandlingen torkar väldigt snabbt och har snart återfått sin förmåga att hantera nästa kondensperiod.

Tack vare storleken på mikroporerna bryts vattnet ytspänning och fukten avdunstar två till tre gånger snabbare än det hade gjort på den obehandlade stålytan.

GrafoTherm morgon
on-site services

Har du fler frågor om GrafoTherm?
 

Kontakta våra experter

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv