Isoxyde

Hydrofob vattenburen tjockskiktsfärg baserad på en kombination av akryl- och styrenpolymerer. Innehåller rostskyddspigment.

Avainlippu
  • Effektivt skydd mot korrosion
  • Hög täckförmåga och god väderbeständighet
  • Brett utbud av färdiga nyanser
  • 858
  • 3.5 m²/l
  • 5 m²/l
  • 6 h
  • 3 h

Glans

  • Matt

Beskrivning

Hydrofob vattenburen tjockskiktsfärg baserad på en kombination av akryl- och styrenpolymerer. Innehåller rostskyddspigment.


Produktegenskaper

Lämplig för järn, aluminium, zink, galvaniserade ytor, plastisolplattor, polyester och alkydytor. Kan användas utan en primer.


Rekommenderat användningsområde

Tak och metallkonstruktioner.


Täckförmåga

5 m²/l (200 μm våtfilm/80 μm torrfilm). På tidigare målade ytor där färgen har god vidhäftning till ytan räcker det med 1 lager med 200 μm våtfilm. Eventuell rost avlägnas helt och metallrena ytor grundas med Rostex Super Akva. Vid nymålning appliceras två lager med en total täckning av 2,5 m²/l, (400 μm våtfilm/160 μm torrfilm). Den faktiska räckvidden påverkas av appliceringsmetoden, samt ytans form och material.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Behandlingsanvisning plåttak Isoxyde. Generell (gäller samtliga underlag - dock ej vid förbehandlingsmetod ”UHPWJ” och ”HPWJ” beskriven nedan): Rengör underlaget från smuts, föroreningar och korrosionsprodukter genom alkaliskt rengöring med Iso A-Clean (2% koncentration) Efter rengöring skall ytan eftersköljas noggrant med rent vatten (vid tvättmedelskoncentrationer >3% med hetvatten).eller rengöring med vattenblästring 500 bar hetvatten. Zink-ytor - nya: Avlägsna föroreningar och eventuellt passiveringsskikt (kromatering) på ny zink genom alkalisk rengöring beskriven under ”generell” ovan. Zink-ytor - oxiderade: Avlägsna föroreningar och korrosionsprodukter genom alkalisk rengöring beskriven under ”generell” ovan. Aluminium/koppar: Enligt ”zink-ytor” ovan Bar metall: Enligt ”generell” ovan. Befintlig färgbeläggning - åldrad/uttjänt: Avlägsna lösa och uttjänta färgskikt, företrädesvis genom vattenblästring med ultrahögt tryck ”UHPWJ” (>200 MPa) alternativt vattenblästring med högt tryck ”HPWJ” (>70 MPa) i kombination med kompletterande manuell/maskinell rengöring till fast underlag min Wa2, EN ISO 8501-4:2006. Kemisk färgborttagning kan vara en alternativ metod. Notera: åldrad fabriksbelagd Plastisol nedbruten till torrfilmstjocklek understigande 140-150µm (beroende på kulör) skall avlägsnas fullständigt. Kantresning på fast sittande kvarvarande färgbeläggning skall avjämnas genom kompletterande skrapning/slipning;


Målning

Första strykningen:

Rör om Isoxyde ordentligt före användning. Applicera med en pensel, roller eller airless-spruta (munstycken 19–21, 180–220 bar). För att säkerställa en optimal filmtjocklek bör du måla i två skikt. Används outspädd. Viskositeten kan justeras nedåt vid utspädning med max. 5 % vatten. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Underhållsinstruktioner

Efter en månad från målningen kan en smutsig yta rengöras med Huoltopesu (blanda 1 del Huoltopesu med 10 delar vatten). Rengör fläckar och mycket smutsiga ytor med en starkare Huoltopesu-lösning (1: 1). Efter tvätt, skölj med vatten och låt torka.


VOC

(kat. A/d) 130 g/l (2010) Isoxyde innehåller VOC max. 130 g/l


Effektivt skydd mot korrosion

Isoxyde används som skydd mot eller förebyggande av korrosion och rost på metalltak och konstruktioner. Det höga innehållet av korrosionsskyddande pigment säkerställer ett effektivt skydd.

Product usp1prof_img
Master solution

Hög täckförmåga och god väderbeständighet

Isoxyde kan appliceras med en skikttjocklek på upp till 400 µm utan risk för att färgen rinner. Den härdar helt på kort tid och är mycket elastisk så att den inte spricker när den appliceras i höga skikttjocklekar. Ytan är väderstabil.

Product usp2prof_img
Master solution

Brett utbud av färdiga nyanser

Isoxyde har ett brett utbud av färdiga nyanser inklusive de mest populära takfärgerna: antracitgrå, antracitgrå mörk, ljusgrå, svart, mörkbrun, vit, oxidröd och kakelröd.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv