Genom att betsa golvet så framhävs slitage, sprickor och naturliga variationer i underlagets absorptionsförmåga, på ett unikt sätt som resulterar i en levande yta.

 

Betsade betonggolv

 

Applikationsvideo - Betsade betonggolv

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv