Metal Primer WB

Vattenburen rostskyddsprimer med god vidhäftningsförmåga.

Avainlippu
  • Vattenburet skydd
  • Bra vidhäftning
  • Täckfärger
  • 858
  • 7.5 m²/l
  • 8.5 m²/l
  • 2 h

Glans

  • Matt

Beskrivning

Vattenburen rostskyddsprimer med god vidhäftningsförmåga.


Produktegenskaper

Metal Primer WB tillåter övermålning med Isonit och Rubber på metalltak. Metal Primer WB bör alltid målas över med Isonit eller Rubber.


Rekommenderat användningsområde

Lämplig för plåtak och gamla takplattor belagda med plastisol.


Täckförmåga

8 m²/l (120 μm våtfilm/45 μm torrfilm). Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Målning

Första strykningen:

Rör om Metal Primer WB ordentligt före användning. Applicera med en pensel, roller eller airless-spruta (munstycken 19–21, 180–220 bar). Använd outspädd. Vid behov kan produkten spädas med vatten, max. 5 %. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


VOC

(kat. A/h) 30 g/l (2010) Metal Primer WB innehåller VOC max. 30 g/l.


Vattenburet skydd

Metal Primer WB är en vattenburen rostskyddsprimer för plåttak och gamla tak belagda med plastisol.

Product usp1prof_img
Master solution

Bra vidhäftning

Metal Primer WB har god penetrationsförmåga och säkerställer god vidhäftning.

Product usp2prof_img
Master solution

Täckfärger

Metal Primer WB tillåter användning av isonit och Rubber på metallytor. Metal Primer WB måste alltid beläggas med Isonit eller Rubber.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv