Metal beams coated with Fontecoat FD 20

Är vattenburen industrifärg rätt för mitt företag?

Idag väljer fler och fler företag att arbeta med vattenburna färger på metallytor.

Idag väljer fler och fler företag att arbeta med vattenburna färger på metallytor. Trots det är dessa produkter fortfarande inte lika vanligt förekommande som lösningsmedelsburna färger. Det råder många felaktiga uppfattningar vad gäller vattenburna färger och dessa gör människor osäkra på om produkterna är rätt val för deras verksamhet.

Hur ska du göra för att fatta rätt beslut vid val av färgtyp för en metallyta? Ställ följande fem frågor för att skapa dig en bättre uppfattning om huruvida vattenburna ytbehandlingar är ett lämpligt val ditt företag eller inte.

1. Hur ser företagets hållbarhetsmål ut?

I takt med att företag arbetar för att uppnå sina hållbarhetsmål ökar efterfrågan på färger som har ett starkt korrosionsskydd och en lägre VOC-halt. Faktum är att möjligheten att upprätthålla DTM-egenskaper och samtidigt sänka VOC-halten har varit högsta prioritet inom forskning och utveckling av vattenburna ytbehandlingar.

Ett konkret sätt att arbeta mot sina hållbarhetsmål är att använda färger och ytbehandlingar som har en mindre inverkan på miljön. Vattenburna produkter kan sänka dina VOC-utsläpp avsevärt. Till skillnad från lösningsmedelsburna produkter avdunstar i stort sett bara vatten när vattenburna färger torkar. Genom att arbeta med vattenburna färger kan du välja en mer hållbarhet väg för ditt företag utan att kompromissa med kvaliteten. Det här är en viktig anledning till att många företag väljer vattenburna produkter.

På Tikkurila utvecklar vi vattenburna produkter som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. I tabellen nedan jämförs användningen av lösningsmedelsburen alkydfärg kontra vattenburen akrylfärg i en metallytbehandlingsprocess. I det här exemplet kräver användningen av lösningsmedelsbaserad färg plus förtunning 17 674 kg mer VOC än vad den vattenburna färgen gör. Vattenburen färg som ännu inte har torkat kan torkas bort med bara vatten, vilket är mer miljövänligt och mer kostnadseffektivt.

Vid användning av lösningsburen alkydfärg

tabell

 

2.  Förbereder du dig för strängare regler?

En annan anledning att välja vattenburna lösningar är skärpta VOC- och säkerhetsbestämmelser. Många europeiska länder förbereder sig inför lagstiftning mot användning av lösningsmedelsburna lösningar. Vattenburna produkter uppfyller både senaste miljöbestämmelserna och industriella kvalitetsstandarder. I slutändan är de det säkrare valet för såväl miljön, som användarnas hälsa och säkerhet.

3. Hur ser dina målningsförhållanden ut?

Målar du i miljöer med hög luftfuktighet? Om du gör det kan du behöva hålla extra uppsikt över vattenburna produkter under torkningen. Vattnet i vattenburna färger kan inte avdunsta ordentligt i miljöer med extremt hög luftfuktighet och därför tar det längre tid för färgen att torka.

Färger för metallytor appliceras helst i en kontrollerad miljö, t.ex. en måleriverkstad där du kan reglera klimatet och hålla luftfuktigheten på en viss nivå. I fabriker som inte har moderna måleriverkstäder kan temperaturen stiga till över 30 °C på sommaren och sjunka till under 10 °C på vintern. Färg torkar snabbare vid högre temperaturer och den rekommenderade relativa fuktigheten för vattenburna ytbehandlingar är 20–70 %.

Man painting with a hose

4. Vilka typer av metallytor behandlar du?

Arbetar du med invändiga eller utvändiga metallytor? Hur länge vill du att färgen ska sitta kvar på metallytan?

Tack vare nya framsteg inom färgsammansättningar kan vattenburna färger skydda de flesta metallytor, även i tuffa miljöer. När vissa människor jämför olika typer av metallytbehandlingar oroar de sig för att vattenburna produkter inte är lika väderbeständiga. I själva verket har dessa produkter samma väderbeständighet som alternativa lösningar. Faktum är att vissa vattenburna färger som t.ex. akrylprodukter, till och mer erbjuder bättre väderbeständighet än vissa lösningsmedelsburna produkter. I synnerhet när det kommer till kulör- och glansstabilitet.

Notera dock att vattenburna ytbehandlingar inte är lämpliga för användning under vatten eller jord. Det beror på att vattenburna produkter i dagsläget inte erbjuder den beständighet som krävs under sådana förhållanden.

Vattenburen färg har god vidhäftning, beroende på bindemedlets typ. Sådan färg kan användas för att skydda och dekorera andra vanliga typer av metaller som t.ex. gjutjärn, aluminium och galvaniserat stål.

5. Hur stor är din budget för ytbehandling av metall?

Vattenburna färger kräver en högre initial investering. Produkterna prissätts lite högre eftersom råvarorna är dyrare. Men efter de initiala kostnader som det innebär att justera din utrustning och dina processer, har du möjlighet att tjänat in dina utlagda pengar.

Eftersom vattenburna produkter inte är brandfarliga behöver du inte lägga pengar på explosionssäker utrustning eller dyra försäkringar för brandfarlig färg. Dessutom krävs ingen specialutbildad personal för att transportera vattenburna produkter. Eftersom du endast behöver vatten för att tvätta bort vattenburen färg som ännu inte har torkat, kan du också sänka kostnaderna för rengöringsmedel.

När du räknar på din budget ska du också ta och överväga företagets prioriteringar. Om ditt företag vill förbättra hållbarheten, minska koldioxidavtrycket, samt förbättra användarnas hälsa och säkerhet, är det väl värt att investera i vattenburna ytbehandlingar.

Kontakta oss om du vill få hjälp med att ta reda på om vattenburna färger för metallytor är ett lämpligt alternativ för ditt företag. Vi hjälper dig gärna att fatta ett välgrundat beslut!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv