tanks_and_reservoirs.jpg

Utvändiga ytor i cisterner och reservoarer

Hållbart rostskydd för objekt utsatta för hårda påfrestningar

Utvändiga ytor i cisterner och reservoarer

Vid val av målningssystem, måste hänsyn tas till flera olika faktorer, bl a

• korrosivitetsklass

• substratet som skall målas

• livscykelkostnad.

Vid stora påfrestningar så som kustklimat, rekommenderas system med zinkrik epoxigrundfärg. Täckfärgen skall ha bra kulör- och glansegenskaper. Tikkurilas sortiment innehåller högkvalitativa polyuretanfärger med utmärkta egenskaper vad gäller glans, kulör och mekanisk hållfasthet.

Målningssystem för nya cisterner och tankar av stål

Om ni söker lösningar för zink- eller aluminiumytor, se våra målningssystem för metall här!

Färgsystem för korrosivitetsklass C3

Korrosivitetsklass C 3 Medium atmosfärisk korrosivitetskategori.

Exteriör Urban och industriell atmosfär, måttlig svaveldioxidförorening. Kustområden med låg salthalt.

Interiör Produktionsrum med hög luftfuktighet och viss luftförorening, t.ex. livsmedelsförädlingsanläggningar, tvättstugor, bryggerier, mejerier.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv