Energi- och telekommunikationsutrustning

Energi- och telekommunikationsutrustning

God kemikalie- och väderbeständighet
Energy and telecommunication infrastructure

Tikkurila har ett brett utbud av färger, beläggningar och målningssystem för stålkonstruktioner utomhus, inomhus och nedsänkta, samt för olika miljöförhållanden från normala till svåra, från kall till varm och för olika kemiska påfrestningar.

Energy and telecommunication infrastructure

Tikkurila är involverade i många projekt relaterade till energisektorn (kärnkraft, avfall, vattenkraft, bränsle, gaskraftverk; gruvnäring, värmeväxlare; kraftledningar, etc).

De flesta av Tikkurilas färgsystem motsvarar kraven enligt ISO 12944. Se nedan för system lämpliga för olika korrosivitetsklasser: C2, C3, C4, C5-I and C5-M.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv