Energy and telecommunication infrastructure

Energi- och telekommunikationsutrustning

God kemikalie- och väderbeständighet
Energy and telecommunication infrastructure

Tikkurila har ett brett sortiment av produkter och färgsystem för målning av utvändig, invändig och nersänkta stålkonstruktioner. Även för olika miljöer från normala till svåra förhållanden, från kalla till heta och för varierande kemiska påfrestningar.

Energy and telecommunication infrastructure

Tikkurila är involverade i många projekt relaterade till energisektorn (kärnkraft, avfall, vattenkraft, bränsle, gaskraftverk; gruvnäring, värmeväxlare; kraftledningar, etc). De flesta av Tikkurilas färgsystem motsvarar kraven enligt ISO 12944. Se nedan för system lämpliga för olika korrosivitetsklasser: C2, C3, C4, C5-I and C5-M.

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv