cowshed_5.jpg

Betongytor i jordbruksanläggningar

Hållbara och lättstädade produkter

Betongytor i jordbruksanläggningar 

Tikkurila erbjuder vattenburna och lösningsmedelsfria färger är hållbara och lätta att hålla rent. Lämpliga för ladugårdar, stallar och andra jordbruksfastigheter. Alla produkter nedan är CE-märkta.

Väggar och tak av betong

Vattenburna färgsystem:
Grundfärg: Fontefloor EP 100, epoxyfärg.
Täckfärg: Fontefloor EP 100, epoxyfärg.
Fyll i hål och sprickor med en blandning av oförtunnad Fontefloor EP Primer och torr, ren sand. För mer information se produktdatablad för Fontefloor EP 100.

 

 

Betonggolv och utfodringsytor

Lösningsmedelsfria epoxisystem:
Grundfärg: Temafloor 200 Primer, epoxilack (Thinner 1029).
Täckfärg: Temafloor 3000, epoxibeläggning eller
Temafloor P 300, epoxifärg med sand eller
Temafloor 4000, färgsandbeläggning.

Lösningsmedelsfria epoxisystem:
Grundfärg: Temafloor AC 102 Primer, akryl grundfärg.
Täckfärg: Temafloor AC 501,  akryltäckfärg.
Topp lackering: Temafloor AC 601 Clear, akryllack.

För ytor nedsänkta i vatten eller gödsel, erbjuder Tikkurila Temaline TL, Temacoat RM 40 och Temacoat GPL epoxifärger.

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv