Metal surfaces in farming and agricultural facilities

Metallytor i jordbruksanläggningar

Produkter resistenta mot kemikalier och lämpliga för nedsänkning

Nedsänkning i vatten eller gödsel

Målning: Temacoat RM 40, epoxifärg med utmärkt resistens mot mekaniska- och kemiska påfrestningar och lämplig för nedsänkning i vatten.

Fodersilos

Målning: Temaline TL, lösningsmedelsfri epoxifärg.
Lämplig som motståndskraftig färg på stålytor utsatta för mekanisk och kemisk stress.

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv