Metal surfaces in farming and agricultural facilities

Jordbruksanläggningar

Produkter resistenta mot kemikalier och lämpliga för nedsänkning

Tikkurila har ett sortiment av produkter som används flitigt inom livsmedelsindustrin, såsom mejerier, slakterier och bagerier. Samma material kan rekommenderas för metall- och betongkonstruktioner i jordbruksanläggningar.

Dessa produkter är utprovade och uppfyller kraven på säkerhet och hållbarhet. Färger och beläggningar måste inte bara motstå mekanisk påfrestning orsakad av maskiner och djur utan även fukt, temperaturförändringar, frekvent tvättning och kontinuerliga kemiska påfrestningar. Alla ytor ska också vara hygieniska och lätta att rengöra.

Nedsänkning i vatten eller gödsel

Målning: Temacoat RM 40, epoxifärg med utmärkt resistens mot mekaniska- och kemiska påfrestningar och lämplig för nedsänkning i vatten.

Fodersilos

Målning: Temaline TL, lösningsmedelsfri epoxifärg.
Lämplig som motståndskraftig färg på stålytor utsatta för mekanisk och kemisk stress.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv