temalac-sc-f-single-coat-paint.jpg

Processindustrin

Snabbtorkande enskiktsbeläggningar

Industriella produktionslinjer, conveyor, olika maskiner och utrustningar så väl som bärande stålkonstruktioner som skall skyddas för att säkerställa hållbara miljöer.
Vi erbjuder smarta lösningar för sådana krävande processer.

Vattenburna och snabbtorkande enksiktssystem är ett vanligt målningsssystem i processindustrin. Dessa system ger bra skydd och långa underhållsperioder.

Tikkurila erbjuder också lösningar för betonggolv och betongväggar och innertak i produktionsanläggningar.

.

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv