metal-structure.jpg

Exteriöra stålkonstruktioner

Modern färg med hög torrhalt för flera olika ändamål

Exteriöra stålkonstruktioner

Tikkurila tillhandahåller ett brett sortiment av industrifärg för stålkonstruktioner i enlighet med ISO 12944, en internationell rostskyddsstandard. Del 5 av denna standard beskriver rostskyddssystem för olika korrosivitetsklasser: C2, C3, C4, C5-I och C5-M. Standarden beskriver också hållbarhetsintervall som påverkar tiden till första underhållsmålningen enligt följande:
Hög hållbarhet (H) > 15-års hållbarhet
Medium hållbarhet (M) 5–15 års hållbarhet
Låg hållbarhet (L) < 5-års="">

En del av Tikkurilas system är godkända enligt norska NORSOK standarder. Kraven enligt NORSOK är bland de mest krävande på marknaden. NORSOK-testerna utförs bl a enligt ISO 20340.

Tikkurila produkter och målningssystem för nykonstruktion och underhåll av stålytor är utvecklade för alla typer av miljöer

Målningssystem för nya stålkonstruktioner

Om ni letar efter lösningar för zink- och aluminiumytor, använd vår räknare för målningssystem för metallytor

Målningssystem för korrosivitetsklass C 3

Korrosivitetsklass C 3 Måttlig atmosfärisk korrision.
Utomhus  Stadsområden och lätt industrialiserade områden, med visst inflytande från kusten.
Interiört I utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex brygger, mejer och tvätterier.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv