Fontezinc HR

En tvåkomponents vattenburen HRZS-färg (high ratio zinc silikat).

Nordic Ecolabel
  • Överlägset korriosionsskydd
  • Svanenmärkt ytskyddsbehandling
  • Lösning för kostnadsbesparing
Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen HRZS-färg (high ratio zinc silikat).


Produktegenskaper

• Exceptionella korrosionssegenskaper. Den kemiska bindningen förhindrar spridning av rost mellan färgen och stålet även i de tuffaste korrosivitetsklasserna. Eftersom Fontezinc HR är självläkande skyddar den beläggningen och stålet från korrosion. Dessa egenskaper säkerställer en lång livscykel för broar, räcken, stolpar och bärande konstruktioner. På grund av dess enastående hållbarhet finns det inget behov av ommålning vilket resulterar i resursbesparingar. • Fontezinc HR är ett utmärkt val för projekt där Svanenmärkt korrosionsskydd krävs. Metallavfall kan elimineras helt eftersom all återstående zink kan återvinnas. • Kräver varken underhåll eller ommålning, vilket minskar de totala ägandekostnaderna. Möjligheten att uppnå extremt hög korrosionsbeständighet med endast ett skikt möjliggör mycket snabb appliceringstid vilket resulterar i effektiv användning av tid och resurser och därmed kostnadsbesparingar. • Enastående motståndskraft mot både våt och torr nötning. Produkten kan nedsänkas i havsvatten och den har godkänts för användning i splash zoner som uppfyller kraven i ISO 12944-9. Dessa anmärkningsvärda fördelar gör Fontezinc HR till en perfekt lösning för marina och offshore-miljöer som vattenkraft, bryggor, offshore-riggar, fyrar etc. • Tål höga temperaturer (+400°C) och bibehåller sina korrosionsbeständiga egenskaper även i de tuffaste miljöerna, såsom petroleum/kemisk industri, cisterner och rörledningar. Till skillnad från konventionella beläggningar tål Fontezinc HR termiska stötar och förhindrar därmed sprickbildning, sprickbildning eller delaminering av ytan. • Godkänd för användning i dricksvattentankar, cisterner och bassänger upp till +23°C (WRAS-godkännandenummer 1905540). Produkten kan användas som ett enskiktssystem i dricksvattentankar. • Korrosivitetsklasserna CX, Im1, Im2 och Im3 kan uppnås. • Godkänd för att användas i indirekta livsmedelskontaktapplikationer enligt U.S.FDA 21 CFR 175.300. • Lämplig för alla typer av marin miljö, även under vatten.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för dockor, torrdockor, oljeplattformar, fyrar etc. Kan även användas för petroleum-/kemikalieindustrin för t.ex. cisterner och rörledningar (under och ovan jord). Även lämplig för infrastruktur där de krävs ett extremt bra rostskydd, såsom broar, räcken, pålar och bärande konstruktioner.


Överlägset korriosionsskydd

Fontezinc HR har exceptionella korrosionsskyddsegenskaper. Kemisk bindning förhindrar spridning av rost mellan färgen och stålet även i de tuffaste korrosivitetsklasserna. Eftersom Fontezinc HR är självläkande skyddar den beläggningen och stålet från korrosion. Dessa egenskaper säkerställer en lång livscykel för broar, räcken, poler och bärande konstruktioner. På grund av dess enastående hållbarhet finns det inget behov av ommålning, vilket resulterar i resursbesparingar.

Svanenmärkt ytskyddsbehandling

Fontezinc HR är ett utmärkt val för projekt där Svanenmärkt korrosionsskydd krävs. Metallavfall kan elimineras helt eftersom all återstående zink kan återvinnas.

Lösning för kostnadsbesparing

Fontezinc HR kräver varken underhåll eller ommålning, vilket minskar de totala ägandekostnaderna. Möjligheten att uppnå extremt hög korrosionsbeständighet med endast ett skikt möjliggör mycket snabb appliceringstid vilket resulterar i effektiv användning av tid och resurser och därmed kostnadsbesparingar.

Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv