Temafloor 25 Clear

En enkomponents fukthärdande polyuretanbaserad grund- och topplack.

CE
  • Torkar snabbt då den är fukthärdande
  • Fungerar vid låga temperaturer

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En enkomponents fukthärdande polyuretanbaserad grund- och topplack.


Produktegenskaper

• Lätt att applicera tack vare att den är enkomponent. • Temafloor 25 Clear är dammbindande och hindrar föroreningar från att absorberas av ytan. • För topplackering av mosaikgolv. • Utmärkt nötningsbeständighet.


Rekommenderat användningsområde

• För klarlackering av betong, asbestcement och andra mineralgolv.


Täckförmåga

Stäckförmågan på betonggolv är i genomsnitt 4–7 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedel


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1061.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat. A/i) 500 g/l (2010) Temafloor 25 Clear: max. VOC < 500 g/l


Torkar snabbt då den är fukthärdande

Temafloor 25 Clear är lätt att applicera och torkar fort. Lacken används mest för dammbindning och grundmålning, men även för topplackering med mosaikflingor.

Product usp1prof_img
Production Facility

Fungerar vid låga temperaturer

Temafloor 25 Clear kan appliceras vid låga temperaturer, och den relativa luftfuktigheten bör vara 50–90 %.

Product usp2prof_img
Design floor
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv