Temafloor 3000

En lösningsmedelsfri epoxibaserad beläggning. Beläggningen görs genom att tillsätta sand i Temafloor P300.

CE
  • Självutjämnande epoxibeläggning
  • Det bredaste utbudet av kulörer på marknaden

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri epoxibaserad beläggning. Beläggningen görs genom att tillsätta sand i Temafloor P300.


Produktegenskaper

• Utmärkt nötningsbeständighet. • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. Separat tabell över kemikalieresistens finns att tillgå. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC våt värme. Tål inte abrupta, stora eller upprepade temperaturförändringar. • Självutjämnande. Kan användas på golv med en lutning på max 5 %. • Temafloor Flex härdare gör den målade ytan flexibel och därmed mer resistent mot sprickbildning i betong och förbättrar stöttåligheten.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betonggolv som utsätts för kraftig mekanisk och kemisk belastning i industrianläggningar, lager och verkstäder; t.ex. process- eller pappersmaskinenheter, korridorer och andra golv som utsätts för höga punktbelastningar.


Täckförmåga

För ett plant underlag: 1 mm skikt: 1 liter färdigblandning / m². 2 mm lager: 2 liter färdigblandning / m². 4 mm lager: 4 liter färdigblandning / m². Praktisk täckning beror på underlagets jämnhet.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning

Första strykningen:

Justerbar eller stålspackel eller spikrulle.


Rengöring av verktyg

Thinner 006 1029 or 006 1031.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 3000: max. VOC < 500 g/l


Självutjämnande epoxibeläggning

Temafloor 3000 görs genom att tillföra sand till Temafloor P 300. Temafloor 3000 tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industri- och lageranläggningar.

Product usp1prof_img
Paper Factory

Det bredaste utbudet av kulörer på marknaden

Ett brett utbud av kulörer finns tillgängliga för Temafloor 3000 kombinerat med utmärkt nötningsbeständighet.

Product usp2prof_img
Production facility
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv