Temafloor PU

En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.

CE
  • Lösningsmedelsfri polyuretanbeläggning
  • Stort utbud av kulörer
  • Tillförlitlig och lätt att rengöra

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• För nya och gamla betong- och asfaltgolv som utsätts för mekanisk och kemisk belastning. • God nötningsbeständighet. • Töjbar cirka 60 %. • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädda lösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. • Tål +80 ºC torr värme. Tål inte plötsliga temperaturförändringar. • God slagtålighet. • Självutjämnande, ska appliceras med en sågtandad spackel eller stålspackel.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för industri- och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. lufthanteringsenheter, process- eller pappersmaskinenheter och korridorer.


Täckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod. Filmtjocklek 1 mm sträckförmåga ca 1 m²/liter, och filmtjocklek 2 mm sträckförmåga ca 0,5 m²/liter.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1061.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU: max. VOC < 500 g/l


Lösningsmedelsfri polyuretanbeläggning

Temafloor PU är en självutjämnande polyuretanbeläggning. Den tål mekaniska och kemiska påfrestningar i industriella anläggningar, lagerlokaler, osv.

Product usp1prof_img
Warehouse

Stort utbud av kulörer

Temafloor PU kan användas för nya och äldre betonggolv samt asfaltgolv. Det är en nyanserbar färg som kan nyanseras i många olika kulörer. Obs! Denna produkt gulnar vid exponering av UV strålning. För utrymmen vid stora fönsterpartier och portar eller andra utrymmen där UV ljus kan ta sig in rekommenderas Temafloor PU-UV / Temafloor PU-UV Color som täckfärg.

Product usp2prof_img
Walkway

Tillförlitlig och lätt att rengöra

Temafloor PU har god nötningsbeständighet och tål kemikalier och värme. Beläggningen bildar en hållbar, fogfri yta som är lätt att rengöra. Temafloor PU varken krymper eller spricker.

Product usp3prof_img
Painted track
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv