Dickursby kyrka

Ribbtaket i Dickursby kyrka framhäver träets skönhet

Lopen Rakennuspuu behandlade ribbkonstruktion av gran till taket i den nya kyrkan i Dickursby, Vanda med Tikkurilas Fontefire WF Clear brandskyddslack.

Dickursby kyrka ligger på en framträdande plats mitt i Vanda stad. Kyrkan, som invigdes i januari 2021, är Dickursby och Vandas svenskspråkiga församlingars hemkyrka och en ny mötesplats för stadsbor.

Den mest synliga och iögonfallande delen av kyrkan är en spetsigt vinklad del som reser sig 20 meter upp och som refererar till kyrkans treenighet. Här är verksamhetens hjärta, kyrksalen. Salens väggar och golv är av betong. Som motvikt till betongen är taket av trä. Takelementen gjorda av granribbor som reser sig längs det spetsiga utrymmet upp till toppen. Alla ribbor är behandlade med Tikkurilas Fontefire WF Clear brandskyddslack.

 Dickursby kyrka

Högsta möjliga brandbeständighetsgrad

Brandskyddet har gjorts av Lopen Rakennuspuu som är certifierad operatör inom hantering av brandskyddsmedel. Behandlingarna utförs på företagets produktionsanläggningar i Vojakkala.

Brandskyddsbehandling krävs ofta för denna typ av offentliga byggnader med stor brandbelastning och många personer i samma utrymme. Behandlingen fördröjer branden, säger Pasi Tschokkinen, försäljningschef på Lopen rakennuspuu.

Fontefire WF Clear brandskyddslack har högsta möjliga brandreaktionsklass för trämaterial. När den utsätts för värme sväller lackytan och bildar ett isolerande skikt som fördröjer höjningen av trätemperaturen. Produkten är utformad för industriell tillämpning och sprutas på träytan under kontrollerade förhållanden.

Tschokkinen är nöjd med de tjänster som Tikkurila tillhandahöll innan behandlingen påbörjades.

 Dickursby kyrka
Tack vare provmålning som arrangerades av Tikkurila kunde vi säkerställa produktens funktionalitet på produktionslinjen. Närhelst nya ytbehandlingsprodukter används i produktionen är det viktigt att kunna testa att de fungerar bra och är lämpliga för avsedd användning.
Pasi Tschokkinen, försäljningschef på Lopen rakennuspuu

Sömlöst samarbete från design och materialtillverkning till ytbehandling

Ur designsynpunkt måste den brandhämmande produkten väljas så att den inte förändrade utseendet på kyrkans trätak.

När brandkonsulten meddelade att det krävdes brandskyddsbehandling för platsen började vi utforska den mest lämpliga produkten. Urvalet påverkades av många kriterier. Produkten måste ha tillräcklig testning och dokumentation för byggtillsyn, operatören måste vara certifierad och träets naturliga skönhet måste vara bevarat.
Iida Hedberg, projektarkitekt på Oopea arkitekter
 Dickursby kyrka

Fontefire WF Clear var den bästa lösningen när det gäller brandskyddsklass och visuellt utseende. Produkten framhäver det naturliga utseendet hos ljusa träslag, och den genomskinliga vita nyansen följer träets ådring.

"Vi fick svar och behandlingsmodeller från Tikkurila snabbt. Jag var nöjd med den service jag fick", berömmer Hedberg.

Takelementen är gjorda av Taskisen Puu från Varkaus. Materialet i ribborna var gran sågat i radiell riktning.

"Radiellt sågad gran har varit ett populärt material i kyrkor. Arkitektbyrån valde även detta för Dickursby kyrka. Användningen av trä i offentligt byggande har ökat de senaste åren och samtidigt har brandsäkerhetskraven för byggprodukter ökat. Vi levererade ribborna till Lopen Rakennuspuu, som hade rätt utrustning för brandskyddsbehandling” säger Matti Taskinen på Taskisen Puu.

 Dickursby kyrka

Produktsupport och leveranssäkerhet underlättar produktval

Förutom till ribbor har Tikkurilas produkter använts för att måla andra interiörer i kyrkan. Nova och Luja byggnadsfärger har använts för invändig målning.

Tomi Varonen, byggchef på Lujatalo, byggherren för tomten, anser att samarbetet med Tikkurila är välfungerande.

 "Samarbetet i kyrkoprojektet har som vanligt gått utan problem. Jag har en industriell målarbakgrund, och jag har samarbetat med Tikkurila sedan förra millenniet. Min egen långavariga tillfredsställelse med Tikkurilas produktsupport, leveranssäkerhet och hantering av garantiärenden underlättar valet av Tikkurilas produkter för anläggningar" säger Varonen.

 

Vill du höra mer om våra lösningar? Tikkurilas experter finns alltid här för att hjälpa dig hitta rätt produkt eller lösning.

Hör av er till oss
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv