tank_lining_coatings_interior_surfaces.jpg

Invändiga ytor i cisterner och reservoarer

Kemikaliebeständiga epoxibeläggningar för tanklining

Tanklining-produkter måste kombinera excellent rostskydd med kemikalieresistens.

Två-komponenta epoxiprodukter används vanligen för beläggning invändigt i cisterner. Tikkurilas produktsortiment inkluderar moderna 100%-iga epoxiprodukter med extremt god kemikalieresistens mot olja, drivmedel, flygbränsle även disel, eldningsolja, motor- och växellådsoljor.

Ett tanklining system väljs först efter nogrann undersökning av förhållandena. Koncentration och temperatur av kemikalierna som skall förvaras i cisternern är avgörande för valet av färgsystem och påverkar livslängden.

För att vara säker på att färgsystemet passar de lagrade produkterna kan du kontakta oss.

 

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv