Jordbruksfastigheter

Jordbruksfastigheter

Säkra och hygieniska produkter för boskapsbesättningar

Tikkurila har ett sortiment med produkter som i huvudsak används inom livsmedelsindustrin, som t.ex mejerier, slakterier och bagerier. Samma produkter kan rekommenderas för metall- och betongkonstruktioner i jordbruksfastigheter.

Dessa är produkter är beständiga och uppfyller kraven avseende säkerhet och hållbarhet. Färgsystemen måste klara inte bara mekanisk påverkan orsakad av maskiner och djur, men även fukt, temperaturväxlingar, regelbunden rengöring och konstant kemisk påverkan. Alla färgsystem måste också vara hygieniska och lätta att hålla rena.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv