Tikkurila har ett brett sortiment av betser, lacker och färg för snabba produktionslinor i möbelindustrin.

Water-borne products meet environmental demands without sacrificing high quality

Vi tillhandahåller olika lösningar från konventionella lösningsmedelsburna syrakatalyserade till moderna miljövänliga vattenburna akryl- och vattenburna UV-härdningsalternativ.

Water-borne products meet environmental demands without sacrificing high quality

Vattenburna produkter uppfyller miljökrav utan att göra avkall på kvalitet, produktionshastighet och hållbarhet.

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv