Målningssystem för träytor

Tikkurilas produkter har samlats i easy-to-use-system vilket gör det enkelt för er att hitta rätt behandlingskombination för ditt projekt. Med systemsöket kan du hitta rätt system för dit aktuella projekt. 

WW110

Water-borne high quality acrylate medium paint system

PAINT SYSTEM
WW111

Water-borne fast drying isolating primert system

PAINT SYSTEM
WW112

Water-borne fast drying primer and UV-curing top paint system

PAINT SYSTEM
WW113

Water-borne economical alkyd primer system

PAINT SYSTEM
WW115

Water-borne 1-component top paint system for exterior windows and doors

WW116

Water-borne fast-drying matt paint system for sawn and planed claddings

PAINT SYSTEM
WW118

Water-borne fast-drying matt paint system for sawn and planed claddings

PAINT SYSTEM
WW36

Water-borne uv-curing top paint system

PAINT SYSTEM
WW46

Water-borne wood stain system

PAINT SYSTEM
WW47

Water-borne matt paint system for sawn and planed claddings

PAINT SYSTEM
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv