Fontecoat EP 50 Beige

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.

  • Grundfärg med utmärkt vidhäftning
  • Godkänd enligt NORSOK
  • Kan även målas över med lösningsmedelsburna täckfärger
Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.


Produktegenskaper

• En epoxiprimer för stål i mycket korrosiva omgivningar. På grund av sin goda vidhäftning till underlaget och den efterföljande beläggningen, garanterar grundfärgen ett högt mekaniskt och kemiskt motstånd för färgsystemet. • Används som mellanstrykning i det NORSOK-godkända färgsystemet. Godkännandet anger färgsystemets förmåga att fungera i offshore-miljöer. • Kan även målas över med lösningsmedelsburna täckfärger. Färgen kan användas i hybridsystem som ersättning för en lösningsmedelsburen grundfärg och/eller mellanstrykning. • Används som primer eller mellanstrykning i epoxi-/polyuretansystem. • Kan även användas som täckfärg eller enskiktsfärg i epoxifärgsystem för stålytor. • Resistent mot diesel och biodiesel (RME).


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för ramverk, serviceplattformar, transportutrustning och andra stålarbeten, maskiner och utrustning.


Grundfärg med utmärkt vidhäftning

Fontecoat EP 50 Beige är en epoxiprimer för stål i mycket korrosiva omgivningar. På grund av sin goda vidhäftning till substratet och den efterföljande beläggningen, garanterar grundfärgen ett högt mekaniskt och kemiskt motstånd för färgsystemet.

Product usp1prof_img
Primer with excellent adhesion

Godkänd enligt NORSOK

Fontecoat EP 50 Beige används som mellanfärg i det NORSOK-godkända färgsystemet. Godkännandet anger färgsystemets förmåga att fungera i offshore-miljöer.

Product usp2prof_img
NORSOK approved

Kan även målas över med lösningsmedelsburna täckfärger

Fontecoat EP 50 Beige kan även målas över med lösningsmedelsburna täckfärger. Färgen kan användas i hybridsystem som ersättning för en lösningsmedelsburen grundfärg och/eller mellanfärg.

Product usp3prof_img
Also recoatable with solvent-borne topcoats
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv