Temaclad SC 50

En tvåkomponents halvblank akryl-polyuretan med rostskyddspigment. Härdare alifatisk isocyanat.

Temaclad SC 50

En tvåkomponents halvblank akryl-polyuretan med rostskyddspigment. Härdare alifatisk isocyanat.

  • 6 m²/l
  • 11 m²/l

Glans

  • Halvblank

Beskrivning

En tvåkomponents halvblank akryl-polyuretan med rostskyddspigment. Härdare alifatisk isocyanat.


Produktegenskaper

• Lämplig för stadsmiljöer samt marina och industriella miljöer. • Även lämplig för användning som täckfärg i epoxi-/polyuretansystem. • Utmärkt kulör- och glansbeständighet. • Ger en hård och nötningsbeständig finish. • Smutsavvisande yta som är lätt att rengöra. • Rekommenderas ej för immersion.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för användning som enskiktsfärg på stål-, aluminium- och förzinkade ytor.


Täckförmåga

*För underhållsmålning på gammal färg eller beläggningsskikt. **För nymålning eller för obehandlade metallytor. Lägsta DFT är 60 µm. Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och förhållandena samt form och grovhet på ytorna. Vid användning av högtrycksspruta på plåttak är den faktiska sträckförmågan för nymålade ytor normalt 5–6 m²/l.


Förtunning

Lösningsmedel


Appliceringsförhållanden

Alla ytor måste vara rena, torra och fria från föroreningar. Vid applicering och torkning bör ytans temperatur inte understiga 0 °C. Yttemperaturen för stål skall vara minst 3 °C över daggpunkten. För korrekt applicering ska produktens temperatur vara över +15 °C under blandning och applicering. Om underlagets temperatur överstiger +50 °C är det inte lämpligt att måla. I trånga utrymmen krävs god ventilation för att säkerställa ordentlig torkning. Kondensering som sker under eller omedelbart efter applicering kan leda till en matt finish och en undermålig film.


Förberedelse av ytan

Olja, fett, salt och andra föroreningar ska avlägsnas på lämpligt sätt. (ISO 12944-4) Stålytor: Blästras till renhetsgrad Sa 2½. (SS-EN ISO 8501-1) Om blästring inte är möjligt rekommenderas fosfatering för kallvalsat stål för att förbättra vidhäftningen. Zinkytor: Svepblästra rent med mineralbaserade blästermedel, t.ex. kvartssand, till en jämn grovlek. (SaS, SFS 5873) Om svepblästring inte är möjligt att utföra ska ytan ruggas genom att slipa för hand. Zinkbelagda tunnplåtsytor (som plåttak) tvättas med ammoniakhaltigt rengöringsmedel. Aluminiumytor: Svepblästra rent med icke-metalliska blästermedel till en jämn grovlek. (SaS, SFS 5873) Om svepblästring inte är möjligt att utföra ska ytan ruggas genom att slipa för hand eller tvätta med alkaliskt rengöringsmedel. Grundmålade ytor: Olja, fett, salt och andra föroreningar ska avlägsnas från ytan på lämpligt sätt. Avlägsna flagnande och dåligt vidhäftande färg. Reparera eventuella skador på grundfärgsskiktet. Observera grundfärgens övermålningstid. (SFS-EN ISO 12944-4) Ytor täckta med gammal alkyd- eller akrylbeläggning (ej PVDF): Avlägsna rost och vitblemmor med hjälp av maskinellt rengöringsverktyg till St2. Hårda blanka färgytor ska ruggas genom slipning. Olja, fett, salt, smuts och damm ska avlägsnas genom att tvätta med ammoniakhaltigt rengöringsmedel.


Målning

Första strykningen:

Med högtrycksspruta eller konventionell sprutning (stora ytor) eller med pensel (små ytor). Beroende på appliceringsmetoden och temperaturen på komponenterna (bas, härdare, thinner), kan färgen spädas 0–10 %. Högtryckssprutans munstycke 0,011–0,015 tum, tryck 120–160 bar, sprutvinkeln ska väljas utifrån föremålets form. Vid applicering med pensel ska produkten spädas ut i enlighet med de rådande förhållandena.


Rengöring av verktyg

Thinner 006 1048 eller 006 1067.


VOC

Halten av flyktiga organiska föreningar är 420 g/l blandad färg. VOC-halten i den blandade färgen (utspädd 10 volym-%) är 460 g/l.


Enastående kulör- och glansbeständighet

Temaclad SC 50 är polyuretanbaserad, och detta ger produkten en utomordentlig väderbeständighet och mekanisk hållbarhet. Färgen har god glans- och kulörhållbarhet, och som ett resultat av detta ser ytor som belagts med Temaclad SC 50 ut som om de är nymålade i åratal.

Product usp1prof_img
High-rise Building Roof

Snabbtorkande enskiktsfärg

Temaclad SC 50 är en snabbtorkande enskiktsfärg som bildar en tät film med gott nötningsmotstånd. Färgen lämpar sig för många olika typer av användningsområden med aluminium-, zink- och stålytor utan grundfärg, för både ny- och underhållsmålning.

Product usp2prof_img
High-rise Building Roof

Stort kulörutbud

Temaclad SC 50 är en nyanserbar färg med ett brett urval av kulörer. Färgen är exceptionellt väl lämpad för beläggning av varmförzinkade tunna plåtar, såsom takplåtar och takbeklädnad, utan separat grundfärg. Den är även lämplig för underhållsmålning av bandlackerade metallplåtar.

Product usp3prof_img
High-rise Building Roof
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv