Vi tillhandahåller flera olika lösningar för betongytor på broar. Vilken vi väljer beror på miljön. 

Undersidor av betong på broar kan skyddas med Tikkurilas epoxifärger:

  • Temacoat RM 40
  • Temacoat GPL

 

Bropelare kan målas med Tikkurilas Finngard 500, Finngard 150 eller med Alfagel 400.
Delar under vatten kan målas med epoxifärgerna: Temacoat RM 40 eller Temacoat GPL.

För gångstråk, gång- och cykelbroar och ramper, erbjuder Tikkurila Temafloor 6, som är ett halkskyddat system som är resistent med UV-ljus och mekaniskt slitage.

has been added to saved.
has been removed from saved.